Nieuwe AVG wet van kracht

Het zal u niet ontgaan zijn dat vanaf 25 mei de nieuwe GDPR geldt als opvolger van de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Dit met betrekking tot de veiligheid van uw persoonlijke data. Ook Q-International heeft er mee te maken. Uiteraard bent u er verzekerd van dat wij vertrouwelijk met uw data en gegevens omgaan. Zie voor meer informatie de nieuwe AVG pagina rechts bovenin.